017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs

Службе

Организација посла у Дом ученикасредњих школа у Босилеграду подељена је на 4 главне службе:

• Администрација
• Васпитна служба
• Служба исхране
• Техничка служба

 

Свака служба подноси извештај директору Дома.

Kолектив Дома ученика средњих школа у Босилеграду:

Име и презиме Организациона јединица Служба Место
Зора Дојчинов Дом ученика администрација Директор
Нада Ивков Дом ученика   економ
Сузана Димитријевић Дом ученика администрација рачуновођа
Игор Иванчов Дом ученика васпитна служба васпитач
Методија Борисов Дом ученика васпитна служба васпитач
Kирил Симеонов Дом ученика техничка служба домар
Васил Стефанов Дом ученика техничка служба обезбеђење
Наташа Стојковић Дом ученика техничка служба вешерка
Марина Евтимов Дом ученика техничка служба хигијеничарка