017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs

Контакт

Дом ученика средњих школа Босилеград

 
ул. Иво Лола Рибар бб,
17540 Босилеград
Србија
 
Тел / Фак: Адреса е-поште:
Директор Зора Доичинов 017/878-493 dojcinov.zora@gmail.com
Шеф финансијских услуга Сузана Димитријевић 017/878-493 dimitrijevicsuzana181@gmail.com
Васпитач Игор Иванчов 017/878-493 iivancov@yahoo.com
Васпитач Методи Борисова 017/878-493