017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs

Дом ученика средњих школа Босилеград донео је Одлуку о расписивању Конкурса за пријем ученика који похађају наставу у средњој школи на територији општине Босилеград за школску 2021/2022. годину.