017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs
  • Верзија
  • Преузми 12
  • Величина фајла 785.94 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум објаве 17. јула 2019.
  • Ажурирано 18. фебруара 2021.

Одлука о додели уговора за ЈН р.бр. 1. (1.3.1) за јул 2019

„ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКOЛA
БОСИЛЕГРАД, ул. „Иво Лола Рибар“ бб

ОДЛУКА
о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности
редни број 1.3.1
јул 2019