017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs
  • Верзија
  • Преузми 13
  • Величина фајла 365.37 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум објаве 10. јула 2019.
  • Ажурирано 18. фебруара 2021.

Конкурсна документација за ЈН р.бр. 1. (1.3.1) за јул 2019

„ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКOЛA
БОСИЛЕГРАД, ул. „Иво Лола Рибар“ бб

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА –
Адаптација мокрих чворева у установама образовања.
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
Редни број 1. (1.3.1.)
Јул 2019. године