017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs
  • Верзија
  • Преузми 6
  • Величина фајла 356.14 KB
  • Број фајлова 1
  • Датум објаве 3. марта 2021.
  • Ажурирано 3. марта 2021.

Јавна набавка услуга испоруке електричне енергије - 2021

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке je набавка услуга испоруке електричне енергије за потребе наручиоца Дом ученика средњих школа у Босилеграду.

ЦПВ ознака:
09310000-Електрична енергија.