017 / 878 - 493 info@dussbosilegrad.rs

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Р. Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021 годину

Дом ученика средњих школа Босилеград донео је Одлуку о расписивању Конкурса за пријем ученика који похађају наставу у средњој школи на територији општине Босилеград за школску 2020/2021. годину. Конкурса за пријем ученика у ДУСШ Босилеград за 2020/2021 1 Фајл(ови)...